برنامه ریزی شهری
1. تحلیلی بر ارتباط بین کیفیت کالبدی محیط‌های شهری و استرس درک شده شهروندان، (مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان)

سیدرضا آزاده؛ جمال محمدی؛ حمیدطاهر نشاط دوست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.34785/J011.2021.954

چکیده
  رشد شهرنشینی با افزایش اختلالات‌روانی همراه است. یکی از مهم‌ترین اختلالات‌روانی، استرس درک‌شده توسط شهروندان است. استرس سابقه‌ای طولانی در علوم پزشکی دارد. زیرا با بیماری‌های مختلف همچون دیابت، سرطان، بیماری‌های قلبی و عروقی و همچنین با مسائل روانشناختی در ارتباط است. این پژوهش در راستای پاسخ به این سوال انجام شد که در محله‌های ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
2. تحلیل جغرافیایی الگوهای‌ شکل شهری در ایران

نورالدین عظیمی؛ سیدرضا آزاده؛ ملیحه زارع رودبزانی

دوره 2، شماره 7 ، تابستان 1392، ، صفحه 89-100

چکیده
  به عنوان یکی از موضوعات مهم در مطالعات شهری، شکل یا فرم شهر بیانگر نحوه توزیع فضایی فعالیت‌های انسانی در مناطق شهری است و عمیقاً به وسیله مسائل مدیریتی و خصوصیات محیطی، اقتصادی و اجتماعی جوامع تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.  هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی و دسته‌بندی الگوهای شکل شهری در ایران و بررسی ارتباط احتمالی این الگوها با یک سری ...  بیشتر