نویسنده = بهناز امین‌زاده گوهرریزی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‌ ادراک زیبایی منظر شهری از نظر متخصصان و کاربران مطالعه‌ موردی: میدان عدل خمینی، مشهد

دوره 3، شماره 10، بهار 1393، صفحه 73-80

بهناز امین‌زاده گوهرریزی؛ محمدصالح شریفی؛ مهران فروغی‌فر