نویسنده = آمنه نصرابادی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر نقش زیباشناسانه هندسه در شکل گیری فضای شهری چهارباغ عباسی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 41-54

آمنه نصرابادی؛ محمدرضا پورجعفر؛ علی اکبر تقوایی