کلیدواژه‌ها = مسکن
تعداد مقالات: 4
1. نقش ویژگی‌های کالبدی در پیش‌بینی شاخص‌های روانی و اجتماعی ساکنین مجتمع‌های مسکونی شهر رشت

دوره 8، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 65-76

فاطمه حنیفه؛ حجت الله رشیدکلویر؛ عباس ابوالقاسمی؛ حسن اکبری؛ شعیب کاسه‌گر محمدی


2. سنجش و تحلیل جایگاه مسکن در بخش های اقتصادی ملی و منطقه ای (سال های 1380 و 1390)

دوره 6، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 95-108

امیرحسین عبدالله زاده؛ اسفندیار زبردست


3. ارزیابی تطبیقی سیر تحول شاخص های مسکن شهر مریوان با نقاط شهری استان کردستان و کشورایران

دوره 4، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 37-52

شهرام پشاه آبادی؛ کرامت اله زیاری؛ مهسا حاجی؛ اسعد مرادی