کلیدواژه‌ها = پایداری شهری
تعداد مقالات: 2
1. سنجش میزان اثرپذیری پایداری شهری ازموقعیت مرزی ( مطالعه موردی: شهر مرزی مریوان)

دوره 5، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 5-16

رضا مختاری؛ اسماعیل علی اکبری؛ بختیار خسروی


2. سرمایه اجتماعی و پایداری شهری (مورد مطالعه: شهر گرگان)

دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 31-46

غلامرضا خوش فر؛ رضا بارگاهی؛ شهاب کرمی