مدیریت شهری
1. شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری در شهرداری با روش نظریه زمینه‌ای

شریفه سرگلزایی؛ محمود محمدی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ غلامرضا شیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

http://dx.doi.org/10.34785/J011.2021.874

چکیده
  توسعه کاربرد فناوری‌های نوین در مدیریت و برنامه‌ریزی‌های شهری در پی طرح مفاهیم شهر هوشمند هدف بسیاری از سازمان‌ها گردیده است. تحقیقات بیشماری برای شناخت ابعاد پذیرش و بکارگیری فناوری صورت گرفته است، اما تعداد تحقیقاتی که پذیرش فناوری‌های بکاررفته در سازمان‌ها را بررسی کرده باشند بسیار محدود است. از میان اندک تحقیقات متمرکز بر ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
2. مدلسازی پذیرش فناوری از سوی کاربران برای دستیابی به شهر هوشمند مطالعه موردی: مراکز استان

شریفه سرگلزایی؛ صمد محمدابراهیم زاده سپاسگزار

دوره 6، شماره 22 ، بهار 1396، ، صفحه 27-42

چکیده
  تکوین فناوری‌های دیجیتال و در دسترس قرار گرفتن آنها، عملیاتی شدن نظریه شهر هوشمند و دولت الکترونیک را امکان‌پذیر نموده است. سنسورهای جمع‌آوری داده‌های شهری، ابزارهای ویرایش‌ آنلاین سامانه‌های اطلاعات مکانی و گوشی‌های هوشمند از جمله فناوری‌هایی‌اند که به جمع‌آوری و گردش سریع اطلاعات شهری کمک می‌نمایند. در زمینه شناخت، ارتقا ...  بیشتر