کلیدواژه‌ها = سلامت
تعداد مقالات: 2
1. نقش عوامل طراحی در ارتقای سلامت و پیاده‌روی ساکنان‌، نمونه موردی محله مطهری مشهد

دوره 3، شماره 10، بهار 1393، صفحه 27-36

سینا رزاقی اصل؛ مسعود علیمردانی؛ نیکو زیبایی


2. شناسایی نحوه و میزان تأثیر عناصر پیاده‌رو‌های شهری بر ابعاد و مؤلفه‌های سلامت عابران

دوره 2، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 15-30

مهران غفاریان شعاعی؛ محمدرضا نقصان محمدی؛ وحید تاجدار