موضوعات = برنامه ریزی شهری
تعداد مقالات: 116
76. رویکردها وسیاست های نوسازی شهری (از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار)

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 17-30

سید حسین بحرینی؛ محمد سعید ایزدی؛ مهرانوش مفیدی


78. کاربرد کلان-داده ها در نقد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی

دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 83-91

فرشاد نوریان؛ سمانه حجازی


82. سرمایه اجتماعی و پایداری شهری (مورد مطالعه: شهر گرگان)

دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 31-46

غلامرضا خوش فر؛ رضا بارگاهی؛ شهاب کرمی


84. تحلیل جغرافیایی الگوهای‌ شکل شهری در ایران

دوره 2، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 89-100

نورالدین عظیمی؛ سیدرضا آزاده؛ ملیحه زارع رودبزانی


86. اولویت بندی چالشهای اسکان غیررسمی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی: محله جعفرآباد کرمانشاه

دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 43-58

حامد قادرمزی؛ علیرضا جمشیدی؛ معصومه جمشیدی؛ داود جمینی


89. تحلیل دگرگونی الگوی مهاجرت داخلی کشور با تأکید بر مهاجرتهای شهری

دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 105-118

کیومرث ایراندوست؛ محمدحسین بوچانی؛ روح الله تولایی


90. ارزیابی الگوی مدیریت محله مبتنی بر شاخصهای حکمروایی مطلوب شهری مطالعه موردی: محله اوین، تهران

دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 31-42

ابوالفضل مشکینی؛ سید موسی پورموسوی؛ سهراب مؤذن