موضوعات = پایداری شهری
تعداد مقالات: 27
-24. تأثیر الگوهای مرفولوژی شهری سنتی و نوین بر جریان باد و اثرات متقابل آن با رویکرد انرژی کارا (مورد پژوهی: شهراصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1399

زهرا بابایی فروشانی؛ یونس چنگلوایی


-23. ارزیابی ابعاد و راهبردهای شهر شاد در محلات مشهد (مطالعه موردی: محله طبرسی در بافت قدیمی و محله فارغ‌التحصیلان در بافت جدید)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

فرشاد نوریان؛ رضا قاضی؛ سیدسجاد عبدالله پور رزکناری


-22. بررسی اثر حرارتی گیاهان در فضاهای شهری با مدل PMV (نمونۀ موردی محلۀ ازگل تهران)

دوره 9، شماره 34، بهار 1399، صفحه 119-130

سید مجید مفیدی شمیرانی؛ سیده مریم حسینی؛ هانیه صنایعیان؛ غلامرضا جاپلقی


-21. تبیین فرایند تحقق منظر پایدار در شهر معاصر با بهره‌گیری از نظریه شهرسازی منظر

دوره 8، شماره 30، بهار 1398، صفحه 3-16

مژده عرفانی؛ سید حسین بحرینی؛ منوچهر طبیبیان


-19. بررسی ریخت-گونه شناسانه بافت های مسکونی جدید در راستای بهینه سازی مصرف انرژی اولیه (نمونه موردی: سپاهان شهر)

دوره 6، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 41-54

گلناز مرتضایی؛ محمود محمدی؛ فرشاد نصراللهی؛ محمود قلعه نویی


-16. سنجش میزان اثرپذیری پایداری شهری ازموقعیت مرزی ( مطالعه موردی: شهر مرزی مریوان)

دوره 5، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 5-16

رضا مختاری؛ اسماعیل علی اکبری؛ بختیار خسروی


-14. سنجش سطح پایداری محلات شهر اردبیل با تأکید بر محلات با هسته‌های روستایی

دوره 3، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 49-62

علیرضا محمدی؛ اصغر پاشازاده


-13. رویکردها وسیاست های نوسازی شهری (از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار)

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 17-30

سید حسین بحرینی؛ محمد سعید ایزدی؛ مهرانوش مفیدی


-12. سرمایه اجتماعی و پایداری شهری (مورد مطالعه: شهر گرگان)

دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 31-46

غلامرضا خوش فر؛ رضا بارگاهی؛ شهاب کرمی


-11. کاربرد کلان-داده ها در نقد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی

دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 83-91

فرشاد نوریان؛ سمانه حجازی


-9. ارائه فرآیند طراحی شهری اجتماعات محلی با تأکید بر رویکرد «توسعه حملونقل محور»

دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 59-74

مجتبی رفیعیان؛ محمدرضا پورجعفر؛ علی اکبر تقوایی؛ علیرضا صادقی


-2. ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در پارک جنگلی آبیدرسنندج

دوره 1، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 13-23

کیومرث حبیبی؛ جاهده تکیه خواه؛ محمد آزاد احمدی