نویسنده = شاهیوندی، احمد
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تطبیقی پارامترهای زیباشناختی فضای شهری از دیدگاه کودکان و بزرگسالان (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 4، شماره 14، بهار 1394، صفحه 19-30

مینا کشانی همدانی؛ محمود قلعه نویی؛ عبدالهادی دانشپور؛ سالار فرامرزی؛ احمد شاهیوندی


2. تحلیل ساختار فضایی-کالبدی محدوده مرکزی شهر زنجان با رویکرد تفکر راهبردی

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 71-82

محمود محمدی؛ احمد شاهیوندی؛ شهرام محمدی