نویسنده = آقاصفری، عارف
تعداد مقالات: 1
1. اصول، ابعاد و متغیرهای رضایتمندی سکونتی در برنامه ریزی مسکن مهر (نمونه موردی: شهرک مهرگان)

دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 27-36

مجتبی رفیعیان؛ شیوا آجیلیان؛ عارف آقاصفری