نویسنده = سلطان احمدی، الناز
تعداد مقالات: 1
1. نقش ارزشهای میراث معماری و شهری در توسعه گردشگری فرهنگی (نمونه موردی: بافت تاریخی ارومیه)

دوره 4، شماره 14، بهار 1394، صفحه 77-90

مظفر عباس زاده؛ اصغر محمد مرادی؛ الناز سلطان احمدی