نویسنده = توحیدی راد، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بکارگیری الگوریتم NSGA-II برای حل مسائل مکان‌یابی چندهدفه

دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 15-26

بهرام امین زاده گوهرریزی؛ سعید توحیدی راد؛ روشنک اسدی