نویسنده = شماعی، علی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی حمل و نقل عمومی کلانشهر اصفهان با تأکید بر خطوط BRT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1398

مهدی اله دادی؛ علی شماعی؛ فرزانه ساسان پور؛ مصطفی طوقی