نویسنده = فارسی فراشبندی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. امکان‌سنجی اجرای روش انتقال حق توسعه جهت تامین زمین خدمات شهری در شهر شیراز

دوره 6، شماره 22، بهار 1396، صفحه 3-14

حمیدرضا فارسی فراشبندی؛ سیدرضا آزاده؛ مجتبی ملکیان بهابادی