نویسنده = پوراحمد، احمد
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری؛ مطالعه موردی:منطقه یک شهر اهواز

دوره 6، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 53-68

احمد پوراحمد؛ محمود آروین؛ نگار رحیم پور


2. نقش راهبرد توسعه شهری (CDS) در مدیریت توسعه گردشگری (نمونه موردی: جزیره هرمز)

دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 37-56

احمد پوراحمد؛ علیرضا دربان آستانه؛ شیوا پورقربان