نویسنده = ضمیری، مهسا
تعداد مقالات: 1
1. روش های کمی در تحلیل توسعه ی فضایی مسکن شهری بجنورد (1394-1384)

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 67-76

محمدرضا ضمیری؛ مهسا ضمیری؛ مهین نسترن