نویسنده = تقوایی، علی اکبر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جدایی‌گزینی اجتماعی-فضایی گروه‌های تحصیلی و شغلی در کلان‌شهر شیراز

دوره 4، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 67-80

ابوالقاسم اژدری؛ علی اکبر تقوایی؛ عارف ظهیرنژاد


2. ارائه فرآیند طراحی شهری اجتماعات محلی با تأکید بر رویکرد «توسعه حملونقل محور»

دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 59-74

مجتبی رفیعیان؛ محمدرضا پورجعفر؛ علی اکبر تقوایی؛ علیرضا صادقی