نویسنده = بسحاق، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی اثرات گردشگری و نقش آن در توسعه شهری کاشان

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 31-44

صدیقه کیانی سلمی؛ محمدرضا بسحاق