نویسنده = عظیمی، نورالدین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جغرافیایی الگوهای‌ شکل شهری در ایران

دوره 2، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 89-100

نورالدین عظیمی؛ سیدرضا آزاده؛ ملیحه زارع رودبزانی