نویسنده = آروین، محمود
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری؛ مطالعه موردی:منطقه یک شهر اهواز

دوره 6، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 53-68

احمد پوراحمد؛ محمود آروین؛ نگار رحیم پور