نویسنده = بهزادفر، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. تدوین چارچوب نظری منظر شهری به کمک نظریه تولید فضا و نیروهای مؤثر بر منظر

دوره 6، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 81-94

اسماعیل شیعه؛ مصطفی بهزادفر؛ احمدعلی نامداریان