نویسنده = داداش پور، هاشم
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل و پیش بینی ساختار فضایی منطقه کلانشهری مشهد طی دوره 1420-1375

دوره 5، شماره 18، بهار 1395، صفحه 51-62

هاشم داداش پور؛ نریمان جهانزاد؛ هما جلیلی


2. بررسی و تحلیل توزیع عادلانه خدمات شهری و الگوی پراکنش فضایی آنها در شهر همدان

دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 5-18

هاشم داداش پور؛ فرامرز رستمی؛ بهرام علیزاده


3. ارائه الگوی یکپارچه تخصیص کاربری زمین بر مبنای توان اکولوژیکی در شهرستان نوشهر

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 31-44

هاشم داداش پور؛ مجتبی رفیعیان؛ عبدالله زارعی