نویسنده = زیاری، کرامت اله
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ساختار تاب آوری نهادی برای گذار از مدیریت بحران به مدیریت شهری تاب آور در برابر زلزله( نمونه موردی: شهر قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

داریوش اردلان؛ زهره داودپور؛ کرامت ا... زیاری


2. ارزیابی تطبیقی سیر تحول شاخص های مسکن شهر مریوان با نقاط شهری استان کردستان و کشورایران

دوره 4، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 37-52

شهرام پشاه آبادی؛ کرامت اله زیاری؛ مهسا حاجی؛ اسعد مرادی