نویسنده = حبیبی، ساناز
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه میزان رضایت مندی ساکنان از مجتمع های مسکن مهر دولتی و خود مالک (مطالعه موردی: شهر آمل)

دوره 7، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 41-52

غلامرضا ملکشاهی؛ عامر نیک پور؛ ساناز حبیبی