نویسنده = نصراللهی، فرشاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ریخت-گونه شناسانه بافت های مسکونی جدید در راستای بهینه سازی مصرف انرژی اولیه (نمونه موردی: سپاهان شهر)

دوره 6، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 41-54

گلناز مرتضایی؛ محمود محمدی؛ فرشاد نصراللهی؛ محمود قلعه نویی