نویسنده = یاری حصار، ارسطو
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل زمانی- مکانی بروز سرقت در شهر اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

ارسطو یاری حصار؛ محمد حسن یزدانی؛ اصغر پاشازاده


2. مناسب‌سازی فضاهای شهری برای معلولان و افراد( کم‌توان جسمی- حرکتی (مطالعه موردی شهر اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

ارسطو یاری حصار؛ سمیرا سعیدی زارنجی؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی