نویسنده = طهماسبی مقدم، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر برنامه‌ریزی راهبردی فضایی سیاست های مسکن با استفاده از مدل متا-سوات (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 59-70

ابوالفضل مشکینی؛ زینب شاهرخی فر؛ حسین طهماسبی مقدم