نویسنده = اسمعیل پور، نجما
تعداد مقالات: 2
1. تبیین نقش منزلت اجتماعی محله در گرایش به بازآفرینی آن با کاربست مدل معادلات ساختاری(نمونه موردی بافت میانی شهر اراک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

فاطمه اسمعیل پور؛ محمد حسین سرائی؛ نجما اسمعیل پور