نویسنده = غفاری گیلانده، عطا
تعداد مقالات: 2
2. بررسی عوامل موثر بر عدم تمایل شهروندان به استفاده از دوچرخه در سفرهای شهری؛ مطالعه موردی: شهر اردبیل

دوره 4، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 83-92

عطا غفاری گیلانده؛ سید میلاد حسینی؛ اصغر پاشازاده