نویسنده = زبردست، اسفندیار
تعداد مقالات: 6
1. بررسی رابطه علی میان محیط ساخته شده و رفتار سفر در الگوهای توسعه ای مختلف تهران: محله منیریه، کوی بیمه و گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

اسفندیار زبردست؛ الناز باقرنژاد


3. سنجش و تحلیل جایگاه مسکن در بخش های اقتصادی ملی و منطقه ای (سال های 1380 و 1390)

دوره 6، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 95-108

امیرحسین عبدالله زاده؛ اسفندیار زبردست


4. واکاوی ارتباط مدت زمان سکونت با شکلگیری هویت مکان در توسعه شهری جدید مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران

دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 59-72

پارسا ارباب؛ محمد مهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست