نویسنده = اجزا شکوهی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. برنامه ریزی راهبردی گردشگری کردستان بر پایه هویت رقابت‌پذیری منطقه ای با استفاده از تکنیک Meta-SOWT

دوره 7، شماره 26، بهار 1397، صفحه 17-30

نعمت شاکرمی؛ محمد اجزا شکوهی؛ علی محمد منصورزاده