نویسنده = محمدی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. سنجش سطح پایداری محلات شهر اردبیل با تأکید بر محلات با هسته‌های روستایی

دوره 3، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 49-62

علیرضا محمدی؛ اصغر پاشازاده