نویسنده = مشکینی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر برنامه‌ریزی راهبردی فضایی سیاست های مسکن با استفاده از مدل متا-سوات (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 59-70

ابوالفضل مشکینی؛ زینب شاهرخی فر؛ حسین طهماسبی مقدم


2. رابطه تحول کارکرد مرز با ارتقای وضعیت پیرامونی شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهرهای مرزی بانه و سقز)

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 45-58

مجتبی رفیعیان؛ جمشید مولودی؛ ابوالفضل مشکینی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ کیومرث ایراندوست