نویسنده = موحد، خسرو
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عوامل محیطی و کالبدی بر میزان حضور جوانان در معابر شهری(نمونه موردی: خیابان عفیف آباد در شهر شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

علی مصلی نژاد؛ خسرو موحد؛ هادی کشمیری