نویسنده = موحد، سپیده
تعداد مقالات: 1
1. تدوین الگوی تاب آوری بوم شناسانه شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

سپیده موحد؛ منوچهر طبیبیان