نویسنده = سرخیلی، الناز
تعداد مقالات: 1
1. سنجش اثرات همگرایی نیروهای مذهب و اقتصاد در شکل و فرم منطقه ثامن شهر مشهد در دوره معاصر

دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 87-101

الناز سرخیلی؛ محمدرضا پورجعفر؛ مجتبی رفیعیان