نویسنده = نقصان محمدی، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
2. شناسایی نحوه و میزان تأثیر عناصر پیاده‌رو‌های شهری بر ابعاد و مؤلفه‌های سلامت عابران

دوره 2، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 15-30

مهران غفاریان شعاعی؛ محمدرضا نقصان محمدی؛ وحید تاجدار