نویسنده = علی اکبری، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. سنجش میزان اثرپذیری پایداری شهری ازموقعیت مرزی ( مطالعه موردی: شهر مرزی مریوان)

دوره 5، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 5-16

رضا مختاری؛ اسماعیل علی اکبری؛ بختیار خسروی