نویسنده = کریمی مشاور، مهرداد
تعداد مقالات: 4
1. تبیین مدل ارتباطی دیدهای شهری و مطلوبیتِ پاسخ های احساسی شهروندان در سنندج با رویکرد نظریه زمینه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

محمدآزاد احمدی؛ مهرداد کریمی مشاور؛ سعید علیتاجر


2. رابطه ارتفاع ساختمان‌های بلند با سلامت روان شهروندان (مطالعه موردی: مجتمع سعیدیه همدان)

دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 51-62

مهرداد کریمی مشاور؛ حسن سجادزاده؛ حسین تروشه