نویسنده = محمدی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. برآورد تمایل به پرداخت گردشگران و عوامل مؤثر بر آن ( مطالعه موردی: دریاچه زریبار مریوان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

فاتح حبیبی؛ احمد محمدی؛ سانا مصطفی زاده