نویسنده = نوریان، فرشاد
تعداد مقالات: 2
1. «شهرسازی عدالت_ محور »؛ رهیافتی پیشرو در برنامه ریزی شهری

دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 47-58

هادی سعیدی رضوانی؛ فرشاد نوریان


2. کاربرد کلان-داده ها در نقد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی

دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 83-91

فرشاد نوریان؛ سمانه حجازی