نویسنده = خواجه احمد عطاری، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر عناصر بصری دیوارنگاره‌های ایستگاه متروی تئاتر شهر تهران بر مطلوبیت ادراکی- بصری از منظر شهروندان، متخصصان و هنرمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1399

بهادر زمانی؛ فرانک کبیری؛ علیرضا خواجه احمد عطاری


2. شناسایی مؤلفه‌های کلیدی گردشگری خلاق کودک محور(موردمطالعه: اصفهان، شهر خلاق صنایع دستی)

دوره 9، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 75-86

بشری مهاجر؛ زاهد شفیعی؛ علیرضا خواجه احمد عطاری؛ محمد تقی طغرائی