نویسنده = رحمانی، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. نقش طراحی مناسب مجموعه‌های ورزشی شهر تهران در افزایش تعاملات اجتماعی معلولان جسمی- حرکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

بهزاد رحمانی؛ هومن ثبوتی