نویسنده = سید هاشمی، سیدجمال
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تأثیر طرح‏های توسعۀ شهری بر پیکره‏ بندی فضایی محلۀ سلطان ‏میراحمد کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

سیدجمال سید هاشمی؛ حمیدرضا جیحانی