نویسنده = احمدی، محمدآزاد
تعداد مقالات: 3
1. تبیین مدل ارتباطی دیدهای شهری و مطلوبیتِ پاسخ های احساسی شهروندان در سنندج با رویکرد نظریه زمینه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

محمدآزاد احمدی؛ مهرداد کریمی مشاور؛ سعید علیتاجر


3. بررسی تطبیقی نمونه‌هایی از بافت شهری سنندج با استفاده از آنالیزهای ایزوویست و تحلیل گراف دید

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 33-42

مهرداد کریمی مشاور؛ آرش حسینی علمداری؛ محمدآزاد احمدی