نویسنده = سعیدی رضوانی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. «شهرسازی عدالت_ محور »؛ رهیافتی پیشرو در برنامه ریزی شهری

دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 47-58

هادی سعیدی رضوانی؛ فرشاد نوریان