نویسنده = میرغلامی، مرتضی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی میزان امنیت مجتمع های محصور در شهر ارومیه با استفاده از روش تعیین ضریب مکانی و کانون های جرم خیز

دوره 4، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 55-66

مرتضی میرغلامی؛ مهسا شکرانی دیزج؛ امین صدیق فر؛ سیده مریم موسویان