نویسنده = سعادتی وقار، پوریا
تعداد مقالات: 2
2. نقش پیکره‌بندی فضایی در اجتماع پذیری سکونتگاه‌های غیر رسمی (نمونه موردی: محله‌های حصار و دیزج شهر همدان)

دوره 7، شماره 26، بهار 1397، صفحه 57-72

سعید علیتاجر؛ پوریا سعادتی وقار؛ محمد بشیر رباطی؛ احمد حیدری