نویسنده = کرمی، شهاب
تعداد مقالات: 1
1. سرمایه اجتماعی و پایداری شهری (مورد مطالعه: شهر گرگان)

دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 31-46

غلامرضا خوش فر؛ رضا بارگاهی؛ شهاب کرمی